Ritual Ritual Penyembahan Berhala Dalam Ibadah Haji

safadanmarwa

Dalam Sura 2:158 kita membaca: “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”.

  Al-Baidawi mengatakan:

“Shafaa dan Marwa” adalah dua puncak gunung di Mekkah. “Sebahagian dari syi’ar Allah” mengacu pada tanda-tanda/penuntun ritualnya. [kata “syiar” dalam quran Inggris diterjemahkan dengan “waymarks” yang berarti tanda]. Dalam “...Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah”, “Haji”berarti “terikat kepada”, dan umrah (i’timar) berarti kunjungan. Dalam Syariah kedua istilah ini berubah menjadi istilah-istilah teknis dan mengandung pengertian seperti yang ada sekarang. “Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya” diwahyukan karena berhala-berhala Isaf dan Na’ila ditempatkan di Safa dan Marwa secara terpisah, dan sebelum kemunculan Islam, orang biasanya menyentuh keduanya saat mengitarinya. Ketika Islam muncul, berhala-berhala itu dihancurkan, orang-orang Muslim juga merasakan tekanan untuk tidak mengitarinya. Disepakati bahwa ibadah haji dan umrah sah untuk dilakukan.

 

Tetapi kami hendak bertanya: Bagaimana Quran dapat mengubah ritual penyembahan berhala menjadi tanda-tanda penuntun dari Tuhan? Apakah orang-orang kafir diinspirasi oleh Tuhan dalam melakukan apa yang biasa mereka lakukan?


86 comments Add a Comment
Pak Made
Reply| 05 Sep 2015 22:31:28
Beberapa Tahun Lalu sewaktu saya dan istri saya menyeberang di lampu penyeberangan jalan di jalan raya, kebetulan saya dan istri saya berpapasan dengan sekelompok muslim dan muslimah yang menyeberang di jalan raya juga.

Saat itu saya dan istri memakai baju adat Bali dari sepulang menghadiri Resepsi Pernikahan Keluarga Besar Kami dan Pulangnya Kami Melewati zebra cross

Gerombolan muslim-muslimah budak2 ollolwts penyembah batu memek hajar aswad itu dengan ANGKUH,SOK SUCI, SOK ALIM, Sok Bersih memaki Kami Berdua sebagai Kafir Najis

Saat itu situs BUKTI DAN SAKSI Belum saya ketahui. Kami Berdua tidak habis pikir MENGAPA KAMI BERDUA NON-oslol(istilah non-oslom,saya mengutip pendapat netter allahwts siPENIPUTERLICIK) DIBENCI,DIMAKI-MAKI SEBAGAI KAFIR,NAJIS

Terimakasih Atas KEHADIRAN situs www.buktidansaksi.com dan www.bacabacaquran.com SEHINGGA BUSUKNYA doktrin jin/setan orob oslom YANG SEBENARNYA BISA DIKETAHUI OLEH KAMI-KAMI INI SEBAGAI SESAMA ANAKBANGSA INDONESIA NON-oslol PENYEMBAH TUHANYME,-YANG DIMAKI-MAKI muslim SOK SUCI,SOK BERAGAMA SEBAGAI KAFIR,NAJIS,BINATANG

MENURUT PENDAPAT SAYA PRIBADI RASANYA islam itu TAKPANTAS MERAMPOK ISTILAH AGAMA SEBAGAI agama islam KARENA istilah AGAMA BERASAL DARI BAHASA SANSEKERTA UMAT HINDU LEBIH TEPAT islam DISEBUT din/cara hidup jin setan orob primitif sesuai bahasa orobnya din YANG MERAMPOK,MEMPERKOSA,MEMBUNUH sesama mereka sendiri

Saya Mengutip Pendapat Saudara netter allahwts adalah PENIPU TERLICIK:
aku(allahwts):adalah:PENIPU:TERLICIK.Aku MENIPU mereka dengan TIPU-MUSLIHAT:ku,agar aku membebaskan kamu dari mereka (Ibn:Ishaq,p.32)
Qur’an,menggambarkan:allah sebagai:PENIPU-TERLICIK,PENDUSTA-TERLICIK.Misalnya:Qur’an,menyebut:allah sebagai:‘makr’=(pembuat-tipudaya),yang terbaik,malah:
Orang-orang kafir MERANCANGKAN:TIPUDAYA,dan allah:MENIPU/MENDUSTAI:mereka itu.Dan-allah,ADALAH:PENIPUDAYA/PENDUSTA/PEMBOHONG:TERLICIK.(Quran.3:54:Wamakaroo wamakara allahu wallahukhayru almakireen)
Qur’an:MENGAJARKAN:Muslim,untuk:BERBOHONG/BERTIPUDAYA/BERDUSTA/BERSIASAT,Dibawah:DOKTRIN:AL-TAQIYA,berdasarkan:Quran.16:106;qs. 3:28.
QS,38:4:Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi-peringatan:dari:kalangan:mereka;Dan orang-orang kafir-berkata:”(orang)ini(muhammad)-ADALAH-seorang-AHLI-SIHIR-YANG-BANYAK-BERDUSTA/BERBOHONG”.
QS,38:5:MENGAPA ia,(muhammad),MENJADIKAN:ilah-ilah/Berhala-berhala itu:ilah/berhala yang satusaja (ilahan-wahidan)?SESUNGGUHNYA-INI BENAR-BENAR-SUATU-HAL-YANG-SANGAT-MENGHERANKAN.
Surah.112:1:Qul huwa allahu ahad(un),yg-artinya,adalah:KATAKANLAH!:”dia, allah,ADALAH SALAH SATU.
PERTANYAANNYA:ADALAH:”SALAH-SATU-DARI-apa”?(Salah:satu,dari:perkumpulan:360:Berhala/ilahan,di:ka’bah:mekkah)
allah/allah-swtADALAH nama-BERHALA-NAJIS-BINATANG-ULAR,sesembahan-mukmin,WARISANmuhammad,nabisiallah.
SUMBER-islami:
[141] Tarikh-Al-Tabari,I,hal.525
[142] Taj Al Aruss,9,hal.410
[143] Taj Al Aruss,I,hal.147,284
[144] Taj Al Aruss,9,hal.165
[145] Al-Jaheth,Al-Haiwan,4,203;dikutip oleh:Jawad-Ali,vi,726
Sumber:Sirah:Nabawiyah:Ibn:ishaq,diedit:oleh:ibn:hisyam,jilid.1,hal.162-163:Ide menuhankan:batu:berhala:hajar-aswad

allahwts,siPENYESAT,najis,haram
QS.04:143
QS.04:88
QS.05:41
QS.06:39
QS.07:178
QS.13:27
QS.14:4
QS.16:93
QS.18:17
QS.30:29
QS.35:8
QS.39:23
QS.39:36
QS.40:74
QS.40:34
QS.42:44
QS.42:46
QS.45:23
QS.47:1
QS.74:31
allahwts:berbagi:tugasdengan:setan-setan,untuk:MENYESATKAN:Manusia
QS.04:118
QS.15:39.
QS.38:82

Matur Suksma
allahPENIPUTERLICIK=q3:54
Reply| 29 Jul 2015 22:59:40
@muslim,penyembah:batu:memek:hajar-aswad.slim,slim...,ngapain:ente:ngomong:ke:batu:ya,ouwloh,ana datang kepada:ente,tiada:sekutu:bagi:ente.FAKTANYA:ilah/berhala/sembahan/tuhan:ente:berwujud:dzat:sebutir:batu:*****.inikah:berhala/ilah/rabb:ente...?
1.Arah:Qiblat,ke:Kaabah,menunjukkan:bahwa:sesembahan:muslim,adalah:-berhalanya:Quraish.
Kaabah merupakan baitullah=rumah:allah,ini artinya menyekutukan tuhan sama seperti manusia punya rumah..kabah sebelum dibersihkan oleh muhammad, berisi 360 berhala.Satu diantaranya adalah allah ta'ada yg wujudnya:BATU:memek.Orang Quraish,yg:Primitif-menganggap:BATU:memek,tersebut:adalah:tuhannya:mereka,sang:penciptaPALSU.Demikianlah pandangan keliru itu terus diadopsi hingga sekarang,tapi SENGAJA:DIKABURKAN SUPAYA TIDAK DIKETAHUI OLEH DUNIA bahwa allah ta'ada itu sebenarnya cuma sebiji batu(meteor),thok.
2.Simbol bulan sabit,adalah simbol DEWA/berhala BULAN:NAJIS.Bangsa-bangsa kuno di Mesopotamia menyembah DEWA BULAN, simbolnya BULAN SABIT. Dan sekarang orob memakai simbol tersebut untuk agamanya.
3.Batu Hajar Aswad dicium, lalu diikuti seruan:”Ya allah, ana datang kepada:ente,tiada:sekutu:bagi:ente.”.Ritual cium batu oleh para calon haji, yg diikuti dg seruan”Ya allah, ana datang bertamu kepada:ente,tiada:sekutu:bagi:ente” menegaskan bahwa batu hajar aswad adalah:ilah/berhala/rabb-nya:muslim” dewasa ini patung bulan sabit di kubah-kubah masjid sudah mulai di ganti dgn cetakan lafaz allah,UNTUK:MENGABURKAN/MENYEMBUNYIKAN,BAHWA:oslom:adalah:din/gamaBERHALANAJISMUSYRIK,penyembah:dewa:bulan

MUNGKINKAH NAMA RABB PENCIPTA LANGIT BUMI = nama berhala binatang ular Najis Kufur,Syirik,Musyrik allah/allahswt
APAKAH RABB PENCIPTA LANGIT-BUMI BEGITU MISKINNYA SAMPAI NAMANYA YANG QUDUS DAN MULIA = nama berhala binatang ular Najis,Haram,Kufur,Musyrik,Syirik bernama jin/syaiton allah/allahswt ???
QS,38:4:Dan mereka:HERAN karena mereka kedatangan seorang pemberi-peringatan dari kalangan-mereka;Dan orang-orang kafir-berkata:”(orang) ini (muhammad)-ADALAH-seorang-AHLI-SIHIR-YANG-BANYAK-BERDUSTA/BERBOHONG”.
QS,38:5:MENGAPA ia,(muhammad),MENJADIKAN:ilah-ilah/Berhala-berhala itu:ilah/berhala yang satusaja (ilahan wahidan)?SESUNGGUHNYA-INI BENAR-BENAR-SUATU-HAL-YANG-SANGAT-MENGHERANKAN.
Surah.112:1:Qul huwa allahu ahad(un),yg-artinya,adalah:KATAKANLAH!:”dia, allah,ADALAH SALAH SATU.
PERTANYAANNYA:ADALAH:”SALAH-SATU-DARI-apa”?(Salah:satu,dari:perkumpulan:360:Berhala/ilahan,di:ka’bah:mekkah)
allah/allah-swtADALAH nama-BERHALA-NAJIS-BINATANG-ULAR,sesembahan-mukmin,WARISANmuhammad,nabisiallah.
SUMBER-islami:
[141] Tarikh-Al-Tabari,I,hal.525
[142] Taj Al Aruss,9,hal.410
[143] Taj Al Aruss,I,hal.147,284
[144] Taj Al Aruss,9,hal.165
[145] Al-Jaheth,Al-Haiwan,4,203;dikutip oleh:Jawad-Ali,vi,726
Sumber:Sirah:Nabawiyah:Ibn:ishaq,diedit:oleh:ibn:hisyam,jilid.1,hal.162-163:Ide menuhankan:batu:berhala:hajar-aswad

qs.surah:az-zukhruf.43:87:Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka(kafir:quraisy,penyembah:banyak:ilah/berhala/ilahan):"Siapakah yang menciptakan mereka,niscaya mereka menjawab: "allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan?

aku(jin/syaitonNAJIS=allahswt):PENIPU:TERLICIK.Aku MENIPU mereka dengan TIPU-MUSLIHAT:ku,agar aku membebaskan kamu dari mereka.(Ibn:Ishaq,p.32)

Qur’an,menggambarkan:jin/syaitonNAJIS=allahwts,sebagai:PENIPU-TERLICIK,PENDUSTA-TERLICIK.Misalnya:Qur’an,menyebut:allah sebagai:‘makr’=(pembuat-tipudaya),yang terbaik,malah:Orang-orang kafir MERANCANGKAN:TIPUDAYA,dan allah:MENIPU/MENDUSTAI:mereka itu.Dan-allah,ADALAH:PENIPUDAYA/PENDUSTA/PEMBOHONG:TERLICIK.(Quran.3:54:Wamakaroo wamakara allahu wallahukhayru almakireen)
Qur’an:MENGAJARKAN:Muslim,untuk:BERBOHONG/BERTIPUDAYA/BERDUSTA/BERSIASAT,Dibawah:DOKTRIN:AL-TAQIYA,berdasarkan:qs.16:106;qs.3:28.
HaditsSahihMuslim.1190,Mengisahkan:Tatkala,Rosollolloksow:tiba:di-Mekkah,mula-mula:simuhammad:mendatangi:batu:memek:hajar-aswad,lalu:simuhammad:mencium:Batu:memek:Tersebut.Sebelum:siCABUL:muhammad:ummi:mencium:Batu:memek:durga:hajar-aswad tersebut,-Nabi:jin/syaiton=allahwts,simuhammadsow:berseru/Berbicara-kepada:Batu:memek:hajar-aswad:Tersebut:“Labbaika allahuma Labbaik”-yang:Berarti:Ya,allah atas:panggilan:ente,ono(simuhammadsow):datang-kepada:ente.(HSM.1150).
allahwts,siPENYESAT,najis,haram
QS.04:143
QS.04:88
QS.05:41
QS.06:39
QS.07:178
QS.13:27
QS.14:4
QS.16:93
QS.18:17
QS.30:29
QS.35:8
QS.39:23
QS.39:36
QS.40:74
QS.40:34
QS.42:44
QS.42:46
QS.45:23
QS.47:1
QS.74:31
allahwts:berbagi:tugasdengan:setan-setan,untuk:MENYESATKAN:manusia
QS.04:118
QS.15:39.
QS.38:82
al-'ahzab33:36,37,50;3:54;66:1-5
Reply| 29 Jul 2015 22:58:57
@muslim,penyembah:batu:memek:hajar-aswad.slim,slim...,ngapain:ente:ngomong:ke:batu:ya,ouwloh,ana datang kepada:ente,tiada:sekutu:bagi:ente.FAKTANYA:ilah/berhala/sembahan/tuhan:ente:berwujud:dzat:sebutir:batu:*****.inikah:berhala/ilah/rabb:ente...?
1.Arah:Qiblat,ke:Kaabah,menunjukkan:bahwa:sesembahan:muslim,adalah:-berhalanya:Quraish.
Kaabah merupakan baitullah=rumah:allah,ini artinya menyekutukan tuhan sama seperti manusia punya rumah..kabah sebelum dibersihkan oleh muhammad, berisi 360 berhala.Satu diantaranya adalah allah ta'ada yg wujudnya:BATU:memek.Orang Quraish,yg:Primitif-menganggap:BATU:memek,tersebut:adalah:tuhannya:mereka,sang:penciptaPALSU.Demikianlah pandangan keliru itu terus diadopsi hingga sekarang,tapi SENGAJA:DIKABURKAN SUPAYA TIDAK DIKETAHUI OLEH DUNIA bahwa allah ta'ada itu sebenarnya cuma sebiji batu(meteor),thok.
2.Simbol bulan sabit,adalah simbol DEWA/berhala BULAN:NAJIS.Bangsa-bangsa kuno di Mesopotamia menyembah DEWA BULAN, simbolnya BULAN SABIT. Dan sekarang orob memakai simbol tersebut untuk agamanya.
3.Batu Hajar Aswad dicium, lalu diikuti seruan:”Ya allah, ana datang kepada:ente,tiada:sekutu:bagi:ente.”.Ritual cium batu oleh para calon haji, yg diikuti dg seruan”Ya allah, ana datang bertamu kepada:ente,tiada:sekutu:bagi:ente” menegaskan bahwa batu hajar aswad adalah:ilah/berhala/rabb-nya:muslim” dewasa ini patung bulan sabit di kubah-kubah masjid sudah mulai di ganti dgn cetakan lafaz allah,UNTUK:MENGABURKAN/MENYEMBUNYIKAN,BAHWA:oslom:adalah:din/gamaBERHALANAJISMUSYRIK,penyembah:dewa:bulan

MUNGKINKAH NAMA RABB PENCIPTA LANGIT BUMI = nama berhala binatang ular Najis Kufur,Syirik,Musyrik allah/allahswt
APAKAH RABB PENCIPTA LANGIT-BUMI BEGITU MISKINNYA SAMPAI NAMANYA YANG QUDUS DAN MULIA = nama berhala binatang ular Najis,Haram,Kufur,Musyrik,Syirik bernama jin/syaiton allah/allahswt ???
QS,38:4:Dan mereka:HERAN karena mereka kedatangan seorang pemberi-peringatan dari kalangan-mereka;Dan orang-orang kafir-berkata:”(orang) ini (muhammad)-ADALAH-seorang-AHLI-SIHIR-YANG-BANYAK-BERDUSTA/BERBOHONG”.
QS,38:5:MENGAPA ia,(muhammad),MENJADIKAN:ilah-ilah/Berhala-berhala itu:ilah/berhala yang satusaja (ilahan wahidan)?SESUNGGUHNYA-INI BENAR-BENAR-SUATU-HAL-YANG-SANGAT-MENGHERANKAN.
Surah.112:1:Qul huwa allahu ahad(un),yg-artinya,adalah:KATAKANLAH!:”dia, allah,ADALAH SALAH SATU.
PERTANYAANNYA:ADALAH:”SALAH-SATU-DARI-apa”?(Salah:satu,dari:perkumpulan:360:Berhala/ilahan,di:ka’bah:mekkah)
allah/allah-swtADALAH nama-BERHALA-NAJIS-BINATANG-ULAR,sesembahan-mukmin,WARISANmuhammad,nabisiallah.
SUMBER-islami:
[141] Tarikh-Al-Tabari,I,hal.525
[142] Taj Al Aruss,9,hal.410
[143] Taj Al Aruss,I,hal.147,284
[144] Taj Al Aruss,9,hal.165
[145] Al-Jaheth,Al-Haiwan,4,203;dikutip oleh:Jawad-Ali,vi,726
Sumber:Sirah:Nabawiyah:Ibn:ishaq,diedit:oleh:ibn:hisyam,jilid.1,hal.162-163:Ide menuhankan:batu:berhala:hajar-aswad

qs.surah:az-zukhruf.43:87:Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka(kafir:quraisy,penyembah:banyak:ilah/berhala/ilahan):"Siapakah yang menciptakan mereka,niscaya mereka menjawab: "allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan?

aku(jin/syaitonNAJIS=allahswt):PENIPU:TERLICIK.Aku MENIPU mereka dengan TIPU-MUSLIHAT:ku,agar aku membebaskan kamu dari mereka.(Ibn:Ishaq,p.32)

Qur’an,menggambarkan:jin/syaitonNAJIS=allahwts,sebagai:PENIPU-TERLICIK,PENDUSTA-TERLICIK.Misalnya:Qur’an,menyebut:allah sebagai:‘makr’=(pembuat-tipudaya),yang terbaik,malah:Orang-orang kafir MERANCANGKAN:TIPUDAYA,dan allah:MENIPU/MENDUSTAI:mereka itu.Dan-allah,ADALAH:PENIPUDAYA/PENDUSTA/PEMBOHONG:TERLICIK.(Quran.3:54:Wamakaroo wamakara allahu wallahukhayru almakireen)
Qur’an:MENGAJARKAN:Muslim,untuk:BERBOHONG/BERTIPUDAYA/BERDUSTA/BERSIASAT,Dibawah:DOKTRIN:AL-TAQIYA,berdasarkan:qs.16:106;qs.3:28.
HaditsSahihMuslim.1190,Mengisahkan:Tatkala,Rosollolloksow:tiba:di-Mekkah,mula-mula:simuhammad:mendatangi:batu:memek:hajar-aswad,lalu:simuhammad:mencium:Batu:memek:Tersebut.Sebelum:siCABUL:muhammad:ummi:mencium:Batu:memek:durga:hajar-aswad tersebut,-Nabi:jin/syaiton=allahwts,simuhammadsow:berseru/Berbicara-kepada:Batu:memek:hajar-aswad:Tersebut:“Labbaika allahuma Labbaik”-yang:Berarti:Ya,allah atas:panggilan:ente,ono(simuhammadsow):datang-kepada:ente.(HSM.1150).
allahwts,siPENYESAT,najis,haram
QS.04:143
QS.04:88
QS.05:41
QS.06:39
QS.07:178
QS.13:27
QS.14:4
QS.16:93
QS.18:17
QS.30:29
QS.35:8
QS.39:23
QS.39:36
QS.40:74
QS.40:34
QS.42:44
QS.42:46
QS.45:23
QS.47:1
QS.74:31
allahwts:berbagi:tugasdengan:setan-setan,untuk:MENYESATKAN:manusia
QS.04:118
QS.15:39.
QS.38:82
hakkullah
Reply| 28 Nov 2013 18:22:41
“Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya” diwahyukan karena berhala-berhala Isaf dan Na’ila ditempatkan di Safa dan Marwa secara terpisah, dan sebelum kemunculan Islam, orang biasanya menyentuh keduanya saat mengitarinya. Ketika Islam muncul, berhala-berhala itu dihancurkan, orang-orang Muslim juga merasakan tekanan untuk tidak mengitarinya. Disepakati bahwa ibadah haji dan umrah sah untuk dilakukan.

------------
Karena ibadah mereka salah, maka itulah islam datang untuk membersihkan dari patung-patung, padahal sebelumnya: tidak ada patung sedikitpun, lalu lama kelamaan dikotori oleh tangan manusia jahil sebelum beliau saw diutus...begitu juga di dalam ka'bah, begitu banyak patung, padahal dahulunya: ka'bah bersih dari patung. lalu Allah utus nabi Muhammad saw untuk membersihkan semua itu...
sampai sekarang, tidak ada lagi, patung atau benda lain di dalam ka'bah. anda boleh melihatnya ke sana dan bisa buktikan sendiri... (mungkin saja anda ingin mengatakan: tentang: hajar aswad)...
waallahu a'lam..terima ksih
Si momad69Aisha
Reply| 03 Nov 2013 17:24:55
@ Mimie

Puji Tuhan ...)))
Injil Memang Jawaban!!!

Tuhan Yesus Memberkati Anda & Keluarga

Haleluyah... Amin.
Mimie
Reply| 03 Nov 2013 08:47:59
Kalau orang Kristen menyembah patung, salib, itu sama dengan umat Islam menyembah batu item dan kubus kosong yang diperintahkan Quran.
Tolong sebutkan alkitab mana yang mengajarkan ?
Kalau saya tidak melihat nabi Muhammad memberi hormat, mencium batu hitam,kata pengikutnya............ini bukti perintah ajaran pencipta agama Islam.
Mimie
Reply| 03 Nov 2013 08:34:48
Salam kasih kembali saudaraku.
Terima kasih atas sanjungannya, dan aku juga acungkan jempol dua-duanya untuk postingannya yang mencerahkan.
Setelah jadi kafir 10 tahun lebih , kebiasaan Islam kadang-kadang masih suka timbul tanpa sadar,contoh ,insyo awoh, ya iloh.....dan pernah sampai memperlakukan Injil seperti quran, Cuci tangan pake lumpur got dulu biar kagak najis,ingat waktu hamil kedua ,bawa-bawa gunting buat tolak bala, syukur diperingati suami..Puji syukur,belakangan ini adhamduiloh ,astafuiloh sudah mulai dirubah puji syukur dan shallom..NO way for tahayul ,,,,,,,,,,,,,,
Suamiku yang pernah injak ke Makkah, dengan tegas mengatakan ritual haji adalah penyembahan berhala, Berangkat dari sinilah dianya langsung meninggalkan Islam,
Sungguh kami bersuka cita, Injil adalah jawaban dan harapan.
Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara yang berjuang di situs ini.
islamquranhadist
Reply| 02 Nov 2013 21:44:18
Bukan patung dan gambar ISA PUTRA MARYAM saudara harun anak Imran yang brojol di bawah pohon kurma pada masa Firaun ????!!!!!
islamquranhadist
Reply| 02 Nov 2013 21:42:36
Itu lho.... yang bentuknya kaya VAGINA....

Kan semua hal tentang muhammad pasti berhubungan dengan VAGINA...

Sembahannya ya itu tadi..... Sujud, sujudlah ke arah Batu Hitam; kalau kamu sempat, datanglah langsung ke Mekkah untuk menciuminya.
Tuhan negeri mekah yang berumah di Kahbah, berwujud batu hitam berbentuk VAGINA.

Kenabiannya dibaiat denga test VAGINA Khadijah.

Selama masa kenabian mencicipi berbagai aneka bentuk dan rasa VAGINA

Matinya juga berurusan dengan VAGINA

Janji sorganya dipenuhi dengan VAGINA.
lucu
Reply| 02 Nov 2013 16:19:28
@guntur

hahahahaha.........
Mantap Bro......... Sangat menghibur

GBU
Guntur
Reply| 02 Nov 2013 12:10:07
@anwar musa

Muslim: Hei kafir, kenapa kamu menyembah 3 tuhan? Tuhan yang benar itu satu, bukan tiga. Apakah kamu tidak pernah dengar kalau para nabi selalu mengajarkan tuhan itu satu?

Kafir: Baik, saya akan menyembah tuhan anda. Bagaimana cara membuktikan saya sudah menyembah tuhan anda?

Muslim: Sujud, sujudlah ke arah Batu Hitam; kalau kamu sempat, datanglah langsung ke Mekkah untuk menciuminya.
--------------------------------------
Muslim: Hei kafir, kenapa kamu menyembah berhala? Tuhan yang benar itu tidaklah menyerupai apapun. Dia tidak berwujud makhluk apapun dan tidak boleh kamu menggambarkannya dalam bentuk patung.

Kafir: Baik, saya akan menyembah tuhan anda. Bagaimana cara membuktikan saya sudah menyembah tuhan anda?

Muslim: Sujud, sujudlah ke arah Batu Hitam; kalau kamu sempat, datanglah langsung ke Mekkah untuk menciuminya.
-------------------------------------------------
Muslim: Hei kafir, kenapa kamu menyembah manusia? Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, dan mustahil Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat itu berwujud manusia. Jangan menuhankan manusia karena sesungguhnya perbuatanmu itu adalah kesesatan yang nyata. Sembahlah Tuhan yang tidak lemah, yang tidak butuh makan dan minum, yang tidak fana dan tidak bisa dianiaya oleh manusia.

Kafir: Baik, saya akan menyembah tuhan anda. Bagaimana cara membuktikan saya sudah menyembah tuhan anda?

Muslim: Sujud, sujudlah ke arah Batu Hitam; kalau kamu sempat, datanglah langsung ke Mekkah untuk menciuminya.
-------------------------------------------------------
Muslim: Hei kafir, kenapa kamu menyembah matahari? Janganlah kamu menuhankan benda-benda ciptaanNya. Matahari, bulan dan bintang adalah ciptaan Tuhan. Seharusnya Penciptanyalah yang kamu sembah, dan bukan ciptaannya.

Kafir: Baik, saya akan menyembah tuhan anda. Bagaimana cara membuktikan saya sudah menyembah tuhan anda?

Muslim: Sujud, sujudlah ke arah Batu Hitam; kalau kamu sempat, datanglah langsung ke Mekkah untuk menciuminya.
----------------------------------------------------------------------
Kafir: Lho, kok menyembah batu? Kalau saya tidak mau?

Muslim: Berarti kau belum menyembah tuhanku. Katanya kau mau membuktikan bahwa dirimu menyembah tuhanku? Untuk bukti kalau kau sudah menyembah tuhan yang benar, Hayo sujud, sujud ke arah Batu Hitam, kalau kamu sempat, datanglah langsung ke Mekkah untuk menciuminya.

Kafir: Oalah,,,,, jadi itu tho yang kamu maksud...... Ngomong muluk-muluk tentang tuhan, gak taunya tuhanmu cuma sebuah batu.
JANGAN GITU AH
Reply| 01 Nov 2013 23:50:34
Bagi saya orang tua seperti itu adalah orang tua yang bodoh. Mengapa si orang tua tidak menyuruh anaknya menciumnya saja?

Analogi ngawur...
Si momad69Aisha
Reply| 01 Nov 2013 21:42:50
@ Objektif

Anda mengatakan:
.... Analoginya begini, misalkan anda disuruh oleh orang tua anda untuk mencium komputer di depan anda lalu anda menuruti, lalu apakah ini berarti anda menyembah komputer ? Tentu orang yang berfikiran jenih mengatakan tidak. Anda melakukan itu karena wujud taat dan tunduk kepada peintah orang tua, sebagai wujud bakti anda sebagai anak kepada orang tua. Nah begitulah ummat Islam dalam melakukan sholat dan thowaf kenapa mereka menghadap batu dan mencium batu.Itu karena wujud ketaatan kepada Allah, Tuhan mereka memerintahkan dalam ajaran Nya supaya melakukan demikian. Mereka tidak menganggap batu itu istimewa. ...

Pertanyaan:
1. Untuk kepentingan apa orang tua menyuruh anaknya mencium komputer?
2. Apakah orang tua ini sudah mulai kurang waras dengan menyuruh anaknya cium komputer?
3. Kalau anaknya tetap mau mencium komputer seperti yang diperintahkan orang tuanya, menurut anda termasuk orang yang bagaimanakah anaknya itu?
4. Adakah orang berfikiran jernih, seperti yang anda sempat sebutkan di atas, akan menyatakan mencium komputer itu sebagai wujud ketaatan & tunduk terhadap orang tua? Atau akan berfikir lain?
5. Awloh macam apa ya yang menyuruh dan mengatakan umatnya taat kalau menghadap batu dan menciumnya?
6. Kalau mereka yaitu para muslimin dan awloh swt tidak menganggap batu itu istimewa seperti kata anda, lalu untuk apa menghadap dan mencium bati itu? Batu Hajat Aswat tidak istimewa kok dicium? Jadi apa ya batu ini sebenarnya?

Mohon jawaban anda untuk ke 6 pertanyaan di atas!
mhd6160lo
Reply| 01 Nov 2013 12:44:48
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS.Al-Baqarah :144)
============================
kalau kamu pikir pakai otak (jangan pakai dengkul), akan kamu temukan kebohongan dalam ayat ini
===
istilah nasrani dikenal setelah masa Yesus...dan kalaupun mereka menghadap kiblat tentunya adalah kiblat yang lain, karena kiblat yang dibicarakan dalam ayat diatas adalah kiblat yang telah diubah muhammad.
tetapi karena kamu berpikir pakai dengkul ya nggak ketemu kebohongannya. paham ?
zodiark
Reply| 01 Nov 2013 12:30:12
Kata siapa kristen menyembah patung? Jika anda melihat kristen menyembah patung, itu bukanlah kristen. Karena seorang pengikut Kristus hanya menyembah Bapa di sorga.

Jika anda melihat dilingkungan anda ada kristen yang menyembah patung, tanyakan padanya 10 Perintah.

Jika seorang kristen menyimpan patung atau gambar bunda maria ataupun yesus dirumahnya, adakah ritual khusus bagi patung atau gambar itu?

Orang kristen menganggap itu hanya patung atau gambar yang sekedar simbol.

Saya rasa kebanggaan itu relatif bagi setiap orang, sama seperti umat muslim yang memajang kaligrafi ayat quran. Ada yang akan merasa bangga, ada juga yang biasa saja.

Tuhan gunung batuku. Dengan apakah Daud menggambarkan kebesaran Allah? Tahukah Daud saat itu ada yang lebih besar dari gunung batu? Mungkin jika daud hidup di era modern dia akan mengatakan Tuhan adalah bunkerku, Misilku, kapal indukku atau apapun yang kuat dalam menahan gempuran. Tapi daud saat itu hanya tahu menggambarkan sebagai gunung batu. Ingat kota yerusalem bukan dibangun dilembah tapi di gunung agar dapat menahan gempuran musuh.

(tidak ada doktrin di kristen maupun yahudi biar selamat harus ke yerusalem atau vatikan)

keselamatan hanya ada dalam Dia melalui Yesus yang adalah firman yang hidup.
anwarmusa
Reply| 30 Oct 2013 21:44:11
Islamquranhadis..
Jika saya mendengar ada hadis yang mengatakan Muhamad berdusta atau menipu maka saya katakan: ITU HADIS PALSU.sebab bertentangan dengan Quran yang mengatakan bahwa beliau berbudi pkerti agung.
Soal Aisyah saya katakan: SELAMA MASA KANAK-KANAK DAN TAK TINGGAL SERUMAH JUGA TAK DIGAULI SEBELUM HAID HAL ITU TIDAK MASALAH.
anwarmusa
Reply| 30 Oct 2013 21:29:52
Kosaki..
AIR KENCING ITU NAJIS, DENGAN SENDIRINYA ORANG-ORANG YANG MEMINUMNYA DENGAN SENGAJA TANPA TERPAKSA OLEH KEADAAN DARURAT, MAKA MEREKA BERDOSA.HADIS-HADIS YANG ANEH KAYA GINI MASIH SAJA KAMU PERCAYA.JANGAN SAMAIN DONK DENGAN ALKITAB MU!
anwarmusa
Reply| 30 Oct 2013 21:13:27
Mhd6160lo
Mengapa anda katakan saya otak dengkul?
justru pertanyaan anda yang keluar dari dengkul. Sudah dijelaskan ayatnya oleh Allah dengan bahasa sopan, malah anda meminta agar kata-kata kelamin diucapkan..? Terkutuklah kamu.quran tak seperti Perjanjian Lama yang berisi kata-kata cabul! KATA KULIT MEREKA di ayat itu sudah mencakup seluruh anggota badan.dasar tolol kamu!
islamquranhadist
Reply| 30 Oct 2013 16:32:49
@Anwarmusa

SI BAHLUL yang BAIK tapi ISLAM YANG BURUK

Apakah kalau Kristen melakukan hal hal yang bodoh, otomatis ISLAM melakukan hal hal yang baik?

Apakah kalau kamu sudah bisa menuduh Kristen bodoh, otomatis kamu yang MUSLIM menjadi pintar?

Kamu itu terlalu NAIF kalau bikin klaim......
Perhatikan ini agar kamu paham KEBODOHANMU dengan menuduh orang lain bodoh:

TITIPAN IL-KEBO (QT 02)
3. Sesungguhnya orang-orang muslimun, tiada berbeda, kamu beri tahu atau tidak, mereka bangga bersaudara dengan jin keturunan iblis karena mereka seagama dengan iblis, otak mereka sudah tidak bisa berpikir karena tersesat. Mereka sadar atau tidak sadar telah menjadi sekutu iblis.

4. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami bersaudara dengan jin keturunan iblis karena beragama sama” pada hal mereka itu sesungguhnya adalah manusia yang dikaruniakan otak untuk berpikir. Mereka hendak membela iblis dan mencontoh prilaku iblis, padahal mereka adalah manusia sedang mereka tidak berpikir. Di kepala mereka ada penyakit, lalu ditambah iblis penyakitnya; dan bagi mereka mati batang otaknya, disebabkan mereka tidak berpikir.

TITIPAN IL-AYAM (QT 06)
5. Sesungguhnya muslimun mendustakan hal yang benar dengan bersaksi dusta, maka nanti akan ada balasan kepada mereka, olok olok yang nyata karena kebodohan mereka sendiri.

http://islamquranhadist.wordpress.com/2013/07/12/telah-ditemukan-agama-terbaru-agama-musnyet/
Kosaki
Reply| 30 Oct 2013 14:50:09
@Anwar:
Kalau begitu silahkan Anda memberi penyuluhan kesehatan kepada para muslim yang meminum air urine unta sesuai anjuran hadist supaya berhenti dan mengatakan kalau mereka tersesat....dan nyatakan juga kalau sumber hadistnya palsu atau salah atau ngawur....
Fetching more Comments...
↑ Back to Top