Isa Al-Masih dalam Qur’an dan Hadits

Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mujizat) dari Tuhanmu, yaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seijin Allah, dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku menghidupkan orang dengan seijin Allah, dan Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu”. (Surat Ali Imran 3:49)

Tentu hati kita bertanya – tanya, siapakah sebenarnya Isa Almasih itu sehingga Ia dapat melakukan Mujizat – Mujizat yang sangat luar biasa besarnya?

yesus-muslim

Sebelum kita mengetahui tentang siapakah Isa Almasih itu sesungguhnya dan bagaimanakah kedudukan-Nya di dalam Al Qur’an dan Hadits, mari kita menelusuri terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan Al Qur’an dan Hadits ini.

1. Al Qur’an: berasal dari kata qaraa, artinya bacaan. Kemudian kata Qur’an dipakai untuk Al Qur’an yang kita kenal sekarang ini. Adapun Definisi Al Qur’an adalah: Kalam Allah swt yang merupakan mu’jizat yang diwahyukan kepada Muhammad saw. Al Qur’an yang diakui sebagai kitab suci oleh umat Islam, terdiri atas 114 Surat atau dibagi menjadi 30 bagian yang disebut Juz. Jumlah seluruh ayat – ayat Al Qur’an sebanyak 6.666 buah.

2. Hadits: artinya “Kebiasaan” atau tradisi, mempunyai nilai yang tinggi sesudah Al Qur’an. Walau yang pertama dihargai lebih tinggi, namun seluruh Pemerintahan Islam sebagian besar di dasarkan pada Hadits. Untuk memahami maksud ayat-ayat Al Qur’an ini dengan lebih jelas dan terperinci, maka harus berpedoman pada hadits-hadits yang keluar dari ucapan Muhammad saw.

Mari kita lihat, apa yang ada dalam Al Qur’an dan Hadits tentang Isa Almasih/Yesus Kristus.


I. Kelahirannya

Mari kita memperhatikan bagaimana proses kelahiran sang “bayi ajaib” ini dengan kutipan beberapa ayat Al Qur’an dan Hadits, antara lain:

a.  Surat 3 Ali Imran ayat 42 – Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas wanita di dunia.”

b. Surat 19 Maryam ayat 19 – Ia (Jibril) berkata: Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang laki – laki yang suci.

c. Hadits Shahih Bukhari jilid III hal 208 ayat 1493 – Semua anak Adam yang lahir sudah disentuh Setan, kecuali Isa putra Maryam.

d. Surat 3 Ali Imran ayat 45 – (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan Kalimat (yang datang) daripadaNya, namaNya Al Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang – orang yang di dekatkan (kepada Allah)

e. Surat 4 An Nissa ayat 171 – Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) KalimatNya, yang disampaikanNya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) Roh dari padaNya.

 

Dari ke-5 ayat yang dikutip di atas, ada beberapa pertanyaan yang patut disimak lebih dalam sebelum anda menjawabnya :

1. Adakah di dunia ini seorang bayi dilahirkan dari rahim seorang wanita suci (perawan) tanpa melalui hubungan jasmani?

2. Siapakah bayi ajaib tersebut, sehingga Allah mengutus malaikatNya (Jibril) untuk menyampaikan berita tentang kelahiranNya yang sangat kontroversial?

3. Siapakah Isa Almasih itu sebenarnya, sehingga sebagai “orang yang suci”(tidak berdosa) bahkan sebagai satu – satunya bayi yang lahir ke dunia tanpa disentuh oleh setan?

4. Mengapa hanya Isa Almasih yang dilahirkan dari Kalimat Allah dan Roh Allah?

5. Isa putra Maryam terkemuka di Dunia dan Akhirat. “...Isabnu Maryama wajihan fid dun-yaa wal aakhirat..”

 
II. Kuasa dan MujizatNya

Sendainya ada orang yang bertanya kepada kita:

  • Siapakah orang yang mampu menciptakan benda mati menjadi benda hidup?
  • Siapakah orang yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati?
  • Siapakah orang yang mampu menyembuhkan secara sempurna segala macam penyakit?
  • Siapakah orang yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi?
  • Kita pasti akan menjawab hanya “ALLAH” saja yang mampu melakukan-Nya

Kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Surat 3 Ali Imran: 49
Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel (yang berkata kepada mereka):

“Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mujizat) dari Tuhanmu, yaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seijin Allah, dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku menghidupkan orang dengan seijin Allah, dan Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu”.

 
Tentu hati kita bertanya – tanya, siapakah sebenarnya Isa Almasih itu sehingga Ia dapat melakukan Mujizat – Mujizat yang sangat luar biasa besarnya?

 

III. Kematian dan Kebangkitan-Nya

Perhatikan apa yang dikatakan oleh ke – 2 ayat di bawah ini:

Surat Maryam 19:33

“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari Aku diLAHIRKAN, dan pada hari aku MENINGGAL dan pada hari Aku di BANGKITKAN hidup kembali”

 

Surat Ali Imran 3: 55

“(ingatlah), ketika Allah berfirman : Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan MENGANGKAT Kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang – orang yang kafir, dan menjadikan orang – orang yang mengikut kamu di atas orang – orang yang kafir hingga hari Kiamat”

Jika kita memperhatikan ke – 2 ayat Al Qur’an di atas, menurut anda... apakah Isa Almasih itu mengalami kematian atau tidak? Bandingkan dengan Yohanes 10 ayat 17 – 18

10:17 “Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali.”
10:18 “Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku.”

 

IV. KedatanganNya

Tidak ada Imam Mahdi selain “Isa putra Maryam”
“…Laa mahdiya illa Isabnu Maryama…” (Hadits Ibnu Majah – Al Asya’ah 191)

Mengapa hanya Isa sebagai satu – satunya pribadi yang mempunyai kedudukan sebagai Imam Mahdi atau Imam Agung itu? Apakah tidak ada orang lain? Bukankah ada beberapa pemimpin umat beragama yang mempunyai banyak pengikutnya? Kenapa hanya Isa putra Maryam yang disebutkan dalam Hadits ini?

Sekarang kita lihat a pa yang dikatakan oleh Hadits Shahih Muslim no.127

Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya,”Isa putra Maryam akan turun ditengah – tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang Adil”.

Isa putra Maryam mempunyai gelar hakim yang adil, menurut Al Qur’an, salah satu gelar “Al Fattaah” (Hakim yang agung). (Al Qur’an Departemen agama 1989.hal 89)

Surat 95 At Tiin ayat 8
Bukankah Allah Hakim yang se-adil-adilnya?

Kesimpulan
Umat Islam yang benar percaya salah satu rukun Iman yaitu adanya hari penghakiman (hari kiamat) dan mereka memohon dengan tiada henti – hentinya kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang lurus.

Surat 1 Al Faatihah ayat 6
“...Ihdinash shiraathal mustaqiim...” (Tunjukilah kami Jalan yang Lurus)
Bandingkan dengan Yohanes 14:6 dimana Yesus berkata: “Akulah Jalan Kebenaran...”

Surat 57 Al Hadiid ayat 3

Huwal awwalu wal aakhiru wazh zhaahiru walbaaithinu wa bi kulli syaiin aliim
“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bhatin dan Dia Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu”

Dalam Qur’an sangat banyak ayat – ayat yang menyoroti pribadi Isa Almasih. Pengakuan -pengakuan yang diberikan Al Qur’an terhadap Isa Almasih sangat tepat dijadikan alat untuk mendekati bangsa Kedar dan Nebayot.

 
Ayat – ayat yang berbicara mengenai Pribadi Isa almasih:
1. Ada 3 Surah yaitu : Qur’an 3 Ali Imran, Qur’an 5 Al Maaidah dan Surah 19 Maryam
2. Ada sekitar 15 surah dalam Qur’an yang menyebutkan Isa Almasih
3. Ada 93 ayat Qur’an yang menyebutkan tentang Isa Almasih

Ayat – ayat yang menyebutkan nama Isa Almasih:
1. Surah 2 Al Baqarah 8, 136, 253
2. Surah 3 Ali Imran 45, 52, 55, 59
3. Surah 4 An Nissa 157, 163, 171, 172
4. Surah Al Maaidah 17, 46, 72, 75, 78, 110, 112, 114, 116
5. Surah 6 Al An’am 85
6. Surah 9 Al Anfaal 30, 31, 34
7. Surah 19 Maryam 34
8. Surah 21 Al Anbiyaa 91
9. Surah 23 Al Mu’minuum 50
10. Surah 33 Al Ahzab 7
11. Surah 42 Asy Syuura 13
12. Surah 43 Az Zukhruf 57, 61, 63
13. Surah 57 Al Hadiid 27
14. Surah 61 Ash Shaff 6, 14


54 comments Add a Comment
Mr. Pus V. Psychopath Islami, Empu Embat Sarat Aib, ???? ??? ?? ????
Reply| 19 Feb 2014 12:43:20
Ini adalah pandangan manusia berotak mesum.
Dekil seperti perilaku Rosulullah, Muhammad sang utusan IBLIS.
islamquranhadist
Reply| 19 Feb 2014 11:38:30
Hakkullah.....
Kamu kok getol banget sih maksain KITAB IBLIS mu sebagai panduan bagi orang lain?

ISA itu ORANG PADANG!!!! Ngga ada urusan dengan KRISTEN!!!!

Mending kamu urusin tuh orang orang MUSNYET yang bilang MUHAMMAD BANDOT TUA yang suka sruduk sana sruduk sini ternyata manusia biadab yang bahkan dibandingkan dengan ANJING pun ngga pantas.

Kasih tahu tuh sama seuhkuwahmu, biar orang orang MUSNYET didemo ya!!!!!

Kalau kamu ngga percaya, baca aja KITAB AL QORENG yang diturunkan JUBIS kepada WIRO XZD!!!!!!

Masa ANJING JANTAN TUA saja tidak mengawini anak anjing dianggab MULIA sementara si cabul buta huruf SAW yang ngawini anak anak dianggab DURJANA!!!!

hayo Hakkullah, suruh allow swt mu melaknat orang orang MUSNYET tersebut, kan seharusnya berdasarkan AGAMA IBLIS

Anjing jantan tua haram hukumnya sementara
BANDOT TUA YANG MENGAWINI ANAK ANAK contoh berbudi agung dan berahkak mulia!!!!!

APAKAH ANDA MASIH MAU BERDUSTA LAGI? ATAU MENDUSTAKANNYA?.

BERFIKIR LAGI DAN WAALLAHU A’LAM..TERIMA KASIH
islamquranhadist
Reply| 19 Feb 2014 11:31:25
Kamu ketinggalan berita.....
Isa bin Maryam ternyata orang PADANG!!!!!
Dia ngga beda dengan Dzulkarnaen si Alexander atau Aristoteles yang berwahyu di Al quran!!!!!
islamquranhadist
Reply| 19 Feb 2014 11:28:56
Hus...!!! Kamu mengina ALLOW SWT mu ya!!!!
Bukankah ALLOW SWT, tuhan negeri mekah yang berumah di kahbah, sembahan abdullah dan setiap orang berhaji wajib mengatakan kami datang padamu ya allow adalah seonggok batu hitam berbentuk VAGINA????!!!!

Tega teganya dikau menyebut VAGINA (ALLOW SWT) menjijikkan!!!!

Kamu juga menghina si cabul buta huruf SAW!!!!
Bukankah seluruh kehidupan kenabiannya diabdikan untuk VAGINA?
Pengesahan kenabian dengan test VAGINA
Masa kenabian menggiliri VAGINA
Kematiannya berurusan dengan VAGINA
Jandi sorganya dipenuhi VAGINA

Hati hati kamu, nanti dilaknat ALLOW SWT (VAGINA) jadi SUPER JENIUS ALA ISLAM!!!!
bayu mataram
Reply| 18 Feb 2014 23:51:41
Anak Maryam satu-satunya adalah Isa almasih , Maryam melihat Isa , bukan ruh kudus bukan tuhan ,dia bayi manusia biasa , kelak jadi utusan . Maryam tahu yang keluar dari kemaluannya , bayi merah ! ! ! ! ! bukan TUHAN YANG MAHA AGUNG . Aku bayu mataram , menyayangi dan merindukan dua individu yang unggul dan mulia sama-sama keluar dari kemaluan wanita , dia bukan tuhan juga bukan Allah . dia adalah Muhammad Saw dan Isa almasih . Dua-dua nya ciptaan ALLAH SWT hadir ke dunia melalui vagina wanita , dan Isa almasih hadir khusus untuk membersihkan pikiran-pikiran orang-orang kristen yang menjadikan dia tuhan .
bayu mataram
Reply| 18 Feb 2014 23:33:07
orang-orang kristen dibutakan IBLIS mata hatinya , mana ada tuhan mereka lahir / datang lewat kemaluan / vagina maryam yang menjijikkan . . .!!!!!
Mr. Pus V. Risolullah, Psychopath Islami, Empu Embat Sarat Aib, ???? ??? ?? ????
Reply| 14 Feb 2014 16:00:28
@ Mamat Sang Penipu

Aku suka komen-komen anda yang simple, konsisten, bermakna dan tepat sasaran.

Salam
GBU
Mamat Sang Penipu
Reply| 14 Feb 2014 12:41:10
Isa dan Yesus itu beda.
Isa itu nabi Islam & Yesus itu Tuhannya Kristen
Isa itu karakteristiknya mirip Yesus & Yesus karakteristiknya beda sama Isa
Jadi klo kitabnya beda yah boleh2 aja. Kan Isa itu adalah karangannya si Mamat.
Isa itu adalah tokoh fiktif yang mirip Yesus. Tapi Yesus itu gak mirip sama Isa.
Isa disalib dan mati dan tetap mati sampe sekarang. Yesus itu mati disalib tapi hidup lagi buat nyelamatin manusia2 berdosa termasuk manusia-manusia muslim yang gak tau diri.
Ngga usah diperdebatkan lagi dah. Ga usah ngutip-ngutip kitab-kitab. Esensinya klo kita tau si Mamat itu penipu, berarti dongeng Al Qurannya adalah dongeng bohong.
islamquranhadist
Reply| 06 Feb 2014 15:00:08
binramelan kazanmurawi on February 5, 2014 at 6:52 pm said:
Isa Almasih Telah Wafat
----------------------------

Di kuburkan di PADANG, entah kapan dan entah dimana tanpa seorangpun yang mengetahuinya...!!!!!!!!!

Kalau berdasarkan AL QURAN sih bisa macem macem, kadang wafat, kadang dinaikkan ke surga... ya terserah tafsir sajalah!!!!!

ANJING JANTAN TUA tidak mengawini anak anjing yanag belum mens pasti HARAM HUKUMNYA,

giliran BANDOT TUA mengawini anak anak belum mens, malah dianugrahi berbudi agung dan berahklak mulia!!!

Makanya, orang orang sepertimu jadi SUPER JENIUS LUAR BIASA, lebih hebat, lebih pinter dari suri teladan sempurnanya, si cabul BUTA HURUF SAW!!!!
islamquranhadist
Reply| 06 Feb 2014 14:56:55
binramelan kazanmurawi on February 5, 2014 at 6:49 pm said:
Al Qur’an ternyata riwayat tersebut menjerumuskan aqidah Islam ke neraka, karena.

1. Menobatkan Nabi Isa menjadi Rasul untuk manusia dibumi, padahal Al Qur’an menetapkan sebagai Rasul untuk bani Israil.
2. Menobatkan Nabi Isa sebagai nabi akhir zaman, padahal Al Qur’an menetapkan rasul akhir zaman adalah nabi Muhammad.
------------------------------------------

Keliru kali kamu.... orang israel itu PATRINIALHAT!!!!
Mungkin maksud kamu menobatkan isa menjadi rasul di bumi bagi bani PADANG yang matrinialhat.

Isa bin maryam, saudara harun saudara musa anak imran tidak pernah dikenal di dalam sejarah Israel.!!!!

Kalau cuma klaim sih gampang lah...
Wong PENIPU, PENCABUL, MANIAK SEX, PERAMPOK, PEMBUNUH, PEDOFIL, BANDIT, BIADAB dll n ya saja dianggab berbudi agung dan berahklak mulia.... jadi ya wajar lah apa yang kamu sampaikan.

Btw, ALLOW SWT mu itu TOLOL, wong petir aja dibilang suara malaikat, truss kamu percaya klaimnya, padahal ALLOW SWT, SANG PENYESAT, PENIPU ULUNG, KHAIRUL MAKARIN itu adalah RAJA SETAN!!!!!!

Sifat dan karakternya sama persis dengan IBLIS lho berdasarkan AL QURAN, KITAB IBLIS itu:
Allow swt Penyesat
Sendiri
QS 04 : 143
QS 04 : 88
QS 05 : 41
QS 06 : 39
QS 07 : 178
QS 13 : 27
QS 14 : 4
QS 16 : 93
QS 18 : 17
QS 30 : 29
QS 35 : 8
QS 39 : 23
QS 39 : 36
QS 40: 74
QS 40 : 34
QS 42 : 44
QS 42 :46
QS 45 : 23
QS 47 : 1
QS 74 : 31
Berbagi tugas dengan setan setan
QS 04 : 118
QS 15 : 39.
QS 38 : 82
Mengutus setan setan
QS 19 : 83.
QS 43 : 36
Pemimpin setan setan
QS 21 : 82
Allow swt PENIPU ULUNG Huwallahu khoirul maaqirin
QS 3 : 54
QS 8 : 30
QS 4 : 142
QS 10 : 21
QS 27 : 50
QS 43 : 79
QS 86 : 16
Allow pembohong
QS 42 : 51
QS 2 : 259
Allow Pembuat kacau
QS 6 : 123
Alow sadis
QS 9 : 5
QS 8 : 12
QS 4 : 89
islamquranhadist
Reply| 06 Feb 2014 14:51:57
binramelan kazanmurawi on February 5, 2014 at 6:44 pm said:
RASULALLAH ISA.
Bukan anak Tuhan.
Surah Maryam ayat 88-93. Surah At Taubah ayat 30-31.

Bukan Tuhan.
Surah Al Maidah ayat 72. Surah Al Maidah ayat 73:” .
-----------------------------------------

ANDA BENAR dan SAYA SETUJU!!!!!

Isa bin Maryam yang lahir di bawah pohon kurma, pada tengah hari siang bolong entah kapan dan entah dimana tanpa ada yang menyaksikannya PASTILAH
Bukan anak Tuhan.
Surah Maryam ayat 88-93. Surah At Taubah ayat 30-31.

Bukan Tuhan.
Surah Al Maidah ayat 72. Surah Al Maidah ayat 73:” .

Omong omong, Isa itu orang Padang ya?
Sepengetahuan saya sih, matrinialhat ada di Padang, karena di Arab ngga pake garis keturunan ibu lho!!!!!
binramelan kazanmurawi
Reply| 06 Feb 2014 02:52:41
Isa Almasih Telah Wafat

Kepercayaan tentang masih hidupnya Nabi Isa as di langit, merupakan salah satu bahaya besar bagi agama Islam.

Kaum Muslimin yang percaya bahwa Nabi Isa as masih hidup di langit dengan jasad kasarnya dengan tidak sadar mereka telah mendukung dan membantu kelangsungan hidup agama
Kristen serta lebih memuliakan Nabi Isa as dari pada Nabi Besar Muhammad s a.w. sendiri.

Kaum Muslimin yang beranggapan bahwa Nabi Isa as masih hidup di langit dengan badan kasarnya, mereka telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang syirk. Tentang syirk Allah swt berfirman: "Innasy syirka lazulmun azim." Sesungguhnya syirk itu zulman yang besar.

Sehubungan dengan masalah wafatnya Nabi Isa as ini, bahwa maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung kepada wafatnya Nabi Isa as

Dalil Pertama

Allah swt berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 117:
??? ?????? ?????? ?????? ??? ??????????? ???? ???? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ???????? ???? ?????? ??????? ???????? ?????????????? ????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ????? ????? ?????? ???????
Artinya: ".. dan aku sementara menjadi penjaga atas mereka selama aku di antara mereka, akan tetapi setelah Engkau mewafatkan aku, maka Engkaulah yang menjadi Pengawas
mereka dan Engkaulah Saksi atas segala sesuatu."

Keterangan: Dalam ayat ini Nabi Isa as menjawab kepada Allah swt. bahwa beliau selalu berusaha agar pengikut-pengikutnya jangan sampai menyembah tuhan lain kecuali Allah swt. Seterusnya - dengan jelas - beliau bersabda: "Tetapi setelah Engkau mewafatkan aku, aku tidak tahu apa-apa yang mereka kerjakan."

Perkataan tawaffa dalam ayat itu artinya mati (kematian) sebagaimana kita baca dalam surah Ali Imran ayat 193: Artinya: ".. dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang
yang saleh."


Dalil Kedua

Allah swt berfirman dalam surah Ali Imran ayat 55:

Artinya: Ingatlah ketika Allah berfirman "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mematikan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau disisi-Ku dan akan membersihkan
engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga Hari Kiamat."

Keterangan: Di dalam Hadits Bukhari di bawah ayat itu Ditulis didapati keterangan, bahwa Hadrat Ibnu Abbas r.a. berkata: mutawafika artinya mematikan kamu.

Dan tentang arti kata: (rofiuka) di dalam Hadits Kanzuh Ummal jilid II hal. 53 terdapat keterangan sebagai berikut:

Artinya: Apabila seorang abdi merendahkan hatinya, Allah meninggikan derajatnya sampai langit ketujuh.

Dalil Ketiga

Artinya: Al Masih ibnu Maryam tidak lain melainkan seorang Rasul, sesungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Dan ibunya adalah seorang yang amat benar.
Mereka kedua-duanya biasa makan makanan.

Dalam surah Al-Anbiya ayat 8 Allah swt berfirman lagi:

Artinya: "Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal."

Keterangan: Nabi Isa as pun tidak terkecuali waktu beliau hidup di dunia ini harus makan Tetapi sekarang beliau tidak makan, artinya sudah wafat.

Dalil Keempat

Allah swt berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144.

Artinya: "Dan Muhammad tiada lain melainkan seorang Rasul, sesungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya."

Keterangan: Di dalam ayat lain dalam Quran Karim Allah swt berfirman: (Surah Al Baqarah ayat 141).

Artinya: "Itulah suatu ummat yang telah berlalu sesudah habis masanya."

Dalam kamus bahasa Arab "Lisanul Arab," terdapat tulisan (keterangan) yang bunyinya:

Artinya: Ia berlalu, apabila sudah mati.

Maksud ayat itu jelas sekali, bahwa semua Rasul yang datang sebelum Muhammad saw semuanya sudah wafat.

Dalil Kelima

Allah swt herfirman dalam surah Al A'raaf ayat 25:

Artinya: "Di situlah kamu akan hidup dan di situlah kamu akan mati dan dari padanyalah kamu dikeluarkan. "

Keterangan: Jadi menurut hukum (peraturan) Allah swt sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, manusia hidup dan mati di atas dunia inilah. Manusia tidak bisa hidup di luar
bumi ini tanpa hawa (udara) dari bumi. Sebab itu Nabi Isa as pun sudah wafat.

Dalil Keenam

Allah swt berfirman dalam surah Maryam ayat 31:

Artinya: "Dan Dia menjadikan aku (Isa as) seorang yang diberkati dimana saja aku berada dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) sholat dan menunaikan zakat selama aku
hidup. "

Keterangan: Allah swt memerintahkan kepada Nabi Isa as agar selama beliau (Nabi Isa as) hidup harus mendirikan sholat dan membayar zakat. Tetapi pada dewasa ini beliau tidak
membayar zakat lagi, artinya beliau sudah wafat.

Dalil Ketujuh

Allah swt berfirman dalam surah Anbiya ayat 34:

Artinya: "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu. Maka karena itu apakah jikalau kamu mati mereka akan kekal."

Keterangan: Menurut ayat ini, apabila Nabi Muhammad saw wafat, tidak mungkin bagi orang-orang lain, walaupun Nabi Isa as dapat hidup untuk selama-lamanya.

Dalil Kedelapan

Di dalam kitab Hadits Kanzul Ummal jilid IV hal. 160, Hadhrat Fatimah r.a. menerangkan bahwa Rasuluhlah saw bersabda:

“Sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya seratus dua puluh tahun”.

Dalil Kesembilan

Rasulullahh saw bersabda (lihat Tafsir Ibnu Katsir jilid II hal. 100):

”Jika Musa as dan Isa as hidup, mereka harus ikut aku.”

Soal: Banyak orang yang salah menafsirkan surah An-Nisa ayat 157-158. Menurut mereka, Nabi Isa as tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah swt ke langit. Yang disalib itu adalah orang lain. (Oleh Allah swt diganti dengan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa as). Ayatnya berbunyi:

Artinya: “Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mematikannya di atas salib akan tetapi ia disamarkan kepada mereka seperti yang mati di atas salib. Malahan Allah swt telah meninggikan derajatnya kepada-Nya”.

Jawab & Keterangan: perkataan sholabuhu dalam ayat tersebut, bukan berarti bahwa orang-orang Yahudi tidak menaruh Nabi Isa as di atas salib, tetapi yang sebenarnya - mereka tidak menyalibkannya sampai mati.

Di dalam kamus Al Munjid kita baca:

Artinya: "Ia menyalib tulang-tulang artinya mengeluarkan sumsumnya." Sedangkan Nabi Isa as tidak dipatahkan tulang-tulangnya.

Adapun maksud perkataan syubha bukan berarti bahwa Nabi Isa as disamarkan (diganti) dengan orang lain, tetapi beliau disamarkan seolah-olah telah mati di atas kayu salib. Yang menajdi pokok pembicaraan adalah nabi Isa [bukan orang lain], jadi mestinya Nabi Isa yang disamarkan [seperti mati], bukan orang lain yang disamarkan seperti Nabi Isa.

Tentang perkataan anjalna sudah dijelaskan dalam dalil kedua.

Soal: Banyak orang yang berkata, bahwa menurut Hadits Bukhari:

Nabi Isa as akan turun dari langit.

Jawab pertama: Di dalam hadits tersebut tidak terdapat perkataan langit.

Jawab kedua: Perkataan anjalna artinya bukan turun dari langit. Contohnya yang lain kita baca dalam surah Al-Hadid ayat 25:

Artinya: "Dan Kami turunkan besi."

Semua manusia tahu dari mana datangnya besi.

Jawab ketiga: Maksud perkataan "Isa Ibnu Maryam," tidak berarti bahwa Isa Ibnu Maryam yang dulu yang akan datang (sebab Isa Ibnu Maryam sudah wafat), tetapi yang akan datang
itu orang lain yang sifat-sifatnya seperti Nabi Isa as, sebagaimana Nabi Yahya as datang dalam sifat-sifat Nabi Ilyasa as (Matheus Bab 17 ayat 12-13).

Semoga Allah swt memberi taufik dan hidayat kepada semua kaum Muslimin agar mereka mengerti dan meyakini tentang wafatnya Nabi Isa as sebagaimana dijelaskan oleh dalil-dalil
tersebut di atas, sebab keyakinan atau kepercayaan tentang wafatnya Nabi Isa as itu mengandung arti sukses dan kehormatan bagi agama Islam dan Rasulullah saw.
binramelan kazanmurawi
Reply| 06 Feb 2014 02:49:41
Beberapa ulama menafsirkan Surah Ali Imran ayat 55 sebagai berikut.

1. Prof DR HAMKA/ulama terkemuka dari Indonesia dalam tafsir Al Azhar mengatakan maksud orang orang kafir bani Israil hendak menjadikan Nabi Isa mati disalib tetapi tidak berhasil. Nabi Isa wafat secara alami dan setelah beliau wafat, jenazahnya dikuburkan, ruh beliau diangkat Tuhan ketempat yang mulia disisiNya.
2. Al Alusi/ulama dari Siria mengatakan, Allah telah mewafatkan Nabi Isa dengan wajar layaknya manusia meninggal dunia. Kemudian mengangkat derajat beliau ditempat yang mulia.
3. Syaikh Al Maraghi/ulama dari Mekkah mengatakan Nabi Isa diwafatkan dengan wafat yang biasa. Kemudian diangkatlah derajatnya sebagaimana dalam kehidupan ruhani para nabi sebelumnya.
4. Syaikh M Abduh/ulama dari Madinah mengatakan Nabi Isa telah wafat dan jenazahnya telah dimakamkan. Ruh beliau ditempatkan dalam kedudukan yang tinggi disisiNya. Perkara Nabi Isa akan turun dari langit tidak ada sama sekali hadist yang muttawatir/yakin kebenarannya.
5. Sayid Rasyid Ridha/Saudi Arabia mengatakan berita Nabi Isa akan turun dari langit adalah dogma Kristen yang disebarkan kepada umat Islam yang dibungkus dalam hadist. Berita itu disebar setelah Nabi Muhammad wafat.
6. Prof DR Quraish Shihab/Ulama dari Indonesia mengatakan semua nabi telah wafat. Semua Rasulallah telah wafat termasuk Nabi Isa juga telah wafat. Berita Nabi Isa masih hidup dilangit menjelang kiamat turun kebumi adalah cerita Kaab al Akbar dan Wahab bin Munabbih. Keduanya mantan Kristen.
7. DR Hasbullah Bakri/ulama dari Indonesia mengatakan nabi Isa terbang kelangit adalah ajaran disebar orang Kristen yang banyak pindah Islam, setelah Mesir dan Siria ditaklukkan tentara Islam dari cengkeraman Romawi.
8. Ahmad Mustafa/ulama dari Tunisia mengatakan hadist yang menyatakan nabi Isa diangkat kelangit, tidak sampai kepada derajat hadist yang mutawattir/benar. Berarti hadist palsu.
9. Syaih Mahmud Syaltut/ulama perguruan tinggi Al Azhar Mesir mengatakan bahwa nabi Isa masih hidup dilangit dan turun kebumi adalah riwayat yang kacau balau. Berlainan saja lafad dan maknanya yang tidak dapat dipertemukan.

Cerita/riwayat yang terbungkus "HADIST".

"Dari Abu Hurairah nabi bersabda, tidak ada nabi antara aku dan Isa. Isa akan turun kebumi menjelang kiamat. Isa adalah laki laki yang berperawakan sedang .............. Dia akan memerangi orang orang yang membenci Islam. Dia akan menghancurkan salib. Membunuh babi dan meniadakan pajak. Dia akan menghancurkan dajjal dan hidup dibumi selama empat puluh tahun. Kemudian beliau wafat dan kaum muslimin mensholatinya".

Sepintas "hadist ???" itu seolah olah membela Islam. Namun jika diuji dan disandingkan dengan Al Qur'an ternyata riwayat tersebut menjerumuskan aqidah Islam ke neraka, karena.

1. Menobatkan Nabi Isa menjadi Rasul untuk manusia dibumi, padahal Al Qur'an menetapkan sebagai Rasul untuk bani Israil.
2. Menobatkan Nabi Isa sebagai nabi akhir zaman, padahal Al Qur'an menetapkan rasul akhir zaman adalah nabi Muhammad.

Bagaimana cara nabi Isa membunuh babi didunia yang jumlahnya milyaran dan tersebar di hutan, gunung, jurang, peternakan dsb.
Bagaimana cara nabi Isa menghancurkan salib yang jumlahnya milyaran dan tersebar dirumah rumah orang kristen.
Bagaimana cara nabi Isa memerangi orang orang yang membenci islam, meniadakan pajak, membunuh dajjal?????
binramelan kazanmurawi
Reply| 06 Feb 2014 02:44:03
RASULALLAH ISA.
Kelahiran Rasulallah Isa as.
Surah Ali Imram ayat 45-47. Surah Maryam ayat 22-26.

Rasulallah Isa diutus hanya untuk Bani Israil.
Surah Ali Imran ayat 48-49. Surah Al Maidah ayat 46. Surah Az Zukhruf ayat 59. Surah Ash Shaff ayat 6. Surah Al Maidah ayat 72. Surah Al Maidah ayat 78.

Selamat dari penyaliban.
Surah Al Maidah ayat 110. Surah An Nisaa ayat 157.

Nabi Isa menikah dan mempunyai keturunan.
Surah Al Mu'minuun ayat 50. Surah Ar Ra'd ayat 38. Surah Ali Imran ayat 36-37. Surah Ali Imran ayat 50.

Nabi Isa berusia lanjut/tua.
Surah Ali Imran ayat 46. Surah Al Mu'minuun ayat 50.

Wafat secara alami.
Surah Al Anbiyaa ayat 7-8. Surah Surah Al Anbiyaa ayat 34. Surah Maryam 33. Surah Al Maidah ayat 117. Surah Ali Imran ayat 185. Surah Al Anbiyaa ayat 35. Surah Al Ankabut ayat 57. Surah An Nisaa ayat 76. Surah Ali Imran ayat 55.
Nabi Isa diangkat ke langit adalah dogma/ajaran KRISTEN.
Injil markus 16:16-19. Injil Lukas 24:50-51-52. Kisah para rasul 1:10-11.
Muhammad rasulallah dan penutup nabi nabi. Surah al ahzab ayat 40.

Bukan anak Tuhan.
Surah Maryam ayat 88-93. Surah At Taubah ayat 30-31.

Bukan Tuhan.
Surah Al Maidah ayat 72. Surah Al Maidah ayat 73:" .
islamquranhadist
Reply| 05 Feb 2014 18:46:52
TERMINOLOGI ISLAM KOK DIPAKE UNTUK KRISTEN!!!!!

Hei... ISLAM ITU AGAMA IBLIS, SEMBAHANNYA RAJA SETAN, SANG PENYESAT, PENIPU ULUNG, KHAIRUL MAKARIN, ALLOW SWT!!!!!

Busyet lu!!!!! Jangan bawa bawa yang lain untuk nandingi RAJA SETAN mu!!!!

Baca lagi tuh postinganmu!!!!
hakkullah on January 30, 2014 at 5:00 am said:
APAKAH ADA DI DALAM ALKITAB, YESUS MENGATAKAN BAHWA AKU SANGGUP MEMBERIKAN HIDAYAH DAN AKU SANGGUP MENYESATKAN MEREKA ATAS KEHENDAKKU ATAU SEJENISNYA?

Kenapa ngga naya, ADAKAH ANJING JANTAN TUA yang pernah menggonggong minta dijadiin contoh berbudi agung dan berahklak mulia!!!!
Caleg Malaikat
Reply| 05 Feb 2014 16:46:52
1. Hanya Islam yang mengatai orang Hindu, Buddha, Kristen dan Atheis KAFIR dan harus membunuh mereka. Kristen tidak pernah mengatakan mereka sesat ataupun kafir.
2. Memang ada orang Atheis yang muslim? wahhh, kamu ada aja...
3. Kata-kata Yesus banyak tuh : Akulah air hidup, Akulah terang dunia, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, Akulah gembala yang baik, Akulah Kebangkitan dan Hidup. Bagaimana, ini kan sejenis dengan Akulah Sanggup Memberi Hidayah. Baca percakapan Yesus dengan Perempuan Samaria jika kurang yakin.
4.Justru karena kami berpikir tentang agama orang lain, hak hidup dan memiliki kebebasan, maka kami mengkritisi Islam yang sok suci tapi enggak tahunya ruci dan penuh tipu tipu, yah aulohnya aja Penipu Ulung.
5. Kristen percaya Kristus Tuhan dan Manusia. Kristen memberi penghormatan, sembahan dan pujian yang pada tempatnya kepada Kristus. Islam sebaliknya.
6. Mana ada toleransi berarti HANYA MINORITAS WAJIB MENGHARGAI YG MAYORITAS BUKAN SEBALIKNYA. Itu toleransi konyol ala islam, ala hakullah dan kawan-kawan sebangsanya yang bersaudara dengan jin dan setan yang beragama Islam.
7. Urusan kamu mau percaya atau tidak. Setidaknya kami menggunakan sikap kritis kami menilai quran, mempertanyakan korelasi ayat quran dan haditz, kata2 muhammad dan auloh. Itu tanda kami berpikir, saya secara pribadi tidak akan berpikir lagi. Sudah terlalu banyak bukti.
Mario Sahalana
Reply| 05 Feb 2014 15:06:32
Damai Bagi Kita Semua....
Tidak ada gunanya saling menjelekkan...
Selagi anda percaya pada Agama yang anda yakini, jalanilah dengan baik...
nanti buktikan sendiri di Akhirat, atas apa yang telah kamu tabur selama hidupmu...
Dengan Segala Kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih..

Syalom :)
islamquranhadist
Reply| 30 Jan 2014 18:01:22
TITIPAN IL-KEBO (QT 02)

1. A u wo, mbok.

2. Kitab (Al Qoreng) ini bersifat pasti; petunjuk bagi mereka yang masuk hutan,(yaitu) mereka yang mencari kayu, yang mengumpulkan ranting ranting kering, dan menjualnya ke pasar untuk mata pencahariannya. Sableng anugerahkan kepada mereka.dan mereka yang yakin kepada Kitab (Al Qoreng) yang telah diturunkan kepadamu bukan Kitab-kitab palsu hasil contekan yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) di hutan belantara. kamulah yang mendapat petunjuk dari Sableng, dan kamulah orang-orang yang beruntung juga buntung.

3. Sesungguhnya orang-orang muslimun, tiada berbeda, kamu beri tahu atau tidak, mereka bangga bersaudara dengan jin keturunan iblis karena mereka seagama dengan iblis, otak mereka sudah tidak bisa berpikir karena tersesat. Mereka sadar atau tidak sadar telah menjadi sekutu iblis.

4. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami bersaudara dengan jin keturunan iblis karena beragama sama” pada hal mereka itu sesungguhnya adalah manusia yang dikaruniakan otak untuk berpikir. Mereka hendak membela iblis dan mencontoh prilaku iblis, padahal mereka adalah manusia sedang mereka tidak berpikir. Di kepala mereka ada penyakit, lalu ditambah iblis penyakitnya; dan bagi mereka mati batang otaknya, disebabkan mereka tidak berpikir.
hakkullah
Reply| 30 Jan 2014 14:47:07
Islam tentu saja selalu mengklaim bahwa isa bin Maryam saudara harun, saudara musa, anak Imran yang lahir di bawah pohon kurma, entah kapan dan entah dimana tanpa disaksikan siapapun dan tidak tercatat dalam sejarah adalah (KLAIM KEBABLASAN) Yesus Kristus yang lahir di kandang domba pada malam sunyi senyap dan gelap gulita di Bethlehem Efrata disaksikan dengan gegab gempita tentara surga, dikunjungi orang orang majus yang khabar kelahirannya menyebar ke penjuru dunia dan dicatat detail dalam sejarah sebagai bukti dan FAKTA.

-----------------
KENAPA ANDA TIDAK YAKIN KEPADA TUHAN, TETAPI ANDA YAKIN KEPADA MANUSIA?..

ALQURAN ADALAH KESAKSIAN LANGSUNG DARI ALLAH SWT..ALKITAB BUKANLAH DARI TUHAN, TETAPI BERBAGAI SUMBER MANUSIA..WALAUPUN BEGITU, KESAKSIAN TIDAK SAH, KALAU TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN...ALKITAB TIDAK PUNYA SILSILAH, BAGAIMANA ORANG BISA PERCAYA?..KOK, TUHAN ANDA SENDIRI TIDAK TAHU HATI MANUSIA...BELAJARLAH DAN BERFIKIRLAH....JANGAN TERLALU EMOSI...LALU NABI ISA AS LAHIR TANGGAL BERAPA?..APAKAH NABI ISA AS LAHIR PADA MUSIM PANAS ATAU PADA MUSIM DINGIN?..BACA ALKITAB ANDA, AGAR ANDA BISA BERFIKIR..
WAALLAHU A'LAM..TERIMA KASIH
hakkullah
Reply| 30 Jan 2014 13:00:11
SIAPAPUN YANG MEMILIKI KEISTIMEWAAN YANG DILUAR KEMAMPUAN MANUSIA, PASTI DIA AKAN MENJADIKAN TUHAN..BUKAN HANYA NABI ISA AS SAJA YANG AKAN DIJADIKAN TUHAN OLEH ORANG-ORANG KRISTEN, TETAPI AGAMA HINDU ATAUPN BUDHA, PASTI AKAN SAMA BAHWA SAPI ITU AKAN DIJADIKAN TUHAN JUGA ATAU DEWA LAIN YANG DIANGGAP SUCI OLEH MEREKA...KALAU ANDA SAMPAIKAN KE AGAMA HINDU, GAK MASUK LOGIS...ADAKAH ORANG-ORANG ATHEIS BERIMAN KEPADA ALKITAB, ADAKAH AGAMA LAIN MASUK KE AGAMA KRISTEN?...MEREKA TIDAK BODOH,MAS...
MEREKALAH YANG AKAN MEMILIH JALAN HIDUPNYA..
APAKAH ADA DI DALAM ALKITAB, YESUS MENGATAKAN BAHWA AKU SANGGUP MEMBERIKAN HIDAYAH DAN AKU SANGGUP MENYESATKAN MEREKA ATAS KEHENDAKKU ATAU SEJENISNYA?
APAKAH ANDA GAK BERFIKIR SEDIKITPUN TENTANG AGAMA ORANG LAIN?..

YESUS TUHAN ATAU MANUSIA?...ALLAH MEMULIAKAN NABI ISA AS, BUKAN BERARTI YESUS ITU DIANGGAP SEBAGAI TUHAN JUGA.DALAM ISLAM, ADA ATURANNYA DALAM MEMUJI NABI ISA AS..TIDAK SEPERTI AGAMA KRISTEN, MEMUJI NABI ISA SECARA BERLEBIH-LEBIHAN SAMPAI ISA DIJADIKAN TUHAN OLEH AHLI KITAB ATAU ORANG-ORANG KRISTEN...

MAU TOLERANSI?..APAKAH ANDA MASIH MAU BERDUSTA LAGI? ATAU MENDUSTAKANNYA?.

BERFIKIR LAGI DAN WAALLAHU A'LAM..TERIMA KASIH
Fetching more Comments...
↑ Back to Top