Ayat Pedang Diganti Senjata Api

At-Tawbah 5:

فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. 

Ditengah-tengah kericuhan di Kairo yang disebabkan oleh Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood)  terhadap orang-orang Kristen minggu lalu (13 Agustus 2013), Jessica Boulous, seorang gadis Koptik yang berusia baru 10 tahun, mati ditembak tepat di jantungnya ketika dia berjalan pulang dari Kelas Alkitab di gerejanya. 

 

 

Sumber: AnsweringMuslims.com


13 comments Add a Comment
kosaki
Reply| 23 Nov 2013 14:31:28
Wah ada yang masih ijo tapi udah koar-koar tanpa dasar juga....belajar dulu ya Frain tentang Islam....Baca tuh Quran dan hadist....menyimak aja dulu diskusi yang ada supaya gak jadi banyolan buat yang lain....
Frain Fauna
Reply| 23 Nov 2013 01:32:33
bau busuk itu mulut anda,
hakkullah
Reply| 24 Oct 2013 19:33:36
siapa bilang?. itu,kan pandangan kamu secara zhahir saja. tidak berdasarkan bukti..bukankah Allah swt membicarakan semua jenis, baik muslim ataupun kafir..kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain meskipun dia itu kafir..kalau begitu dari mana sumbernya bahwa Islam membuat kekacauan? Bisakah anda carikan ayat mengenai itu dan bagaimana proses ayat itu?. ..terima kasih
hakkullah
Reply| 24 Oct 2013 19:25:11
@trustman
Berdasar pengamatan saya, nabi Muhammad sudah melanggar An Nissa 3 dan Al Ahzab 52.
---------------
itu tidak melanggar, ayat ini (pada surat annisa) dikhususkan untuk ummatnya bukan untuk rasulullah saw..begitu juga tentang shalat tahajjut. bagi beliau saw adalah wajib, bagi ummatnya tidak wajib. ada ketentuan khusus untuk ummatnya dan ada ketentuan khusus untuk baginda rasulullah saw, seperti shalat tahajjut dan rasulullah saw boleh menikah lebih dari 4 isteri..itu ada ayat lain khusus untuk rasulullah saw..jadi, kesimpulan: terbukti bahwa alquran itu adalah wahyu Allah swt..rasanya gak masuk akal kalau rasulullah saw melanggar ayat tersebut, sebab wahyu ini turun sebelum beliau saw melakukannya bukan sesudahnya..setelah ayat ini turun baru beliau saw bertindak..beliau saw melakukan atas perintah Allah swt, bukan atas kehendak beliau saw sendiri..
Kesimpulannya: apakah beliau saw atau Allah swt yang melanggar ayat-ayat tersebut?..mustahil sekali, kalau beliau saw melanggar ayat tersebut...bukankah alquran ini wahyu dari Allah swt?...makanya: harus tahu dulu ayat itu berkenaan masalah apa dan untuk siapa?. seperti contoh: wahai orang-orang beriman... di sini dikhususkan untuk orang yang mengaku dirinya beriman..kalau Allah menyebutkan: wahai manusia..berarti untuk seluruh manusia, baik muslim, kristen, yahudi, budha dan lain-lain..ada juga khusus untuk seorang kafir, seperti Abu lahab atau Abu Jahal. ada ayatnya, tuh..begitu juga ada untuk seorang shahabat, seperti buat Abu Bakar dan khusus juga untuk seorang isteri beliau saw seprti Aisyah ra..dan masih banyak lainnya..
hakkullah
Reply| 24 Oct 2013 11:26:36
@TrustMan
Biar kami tuliskan terjemahan, supaya kami tidak mengikuti pendustaan orang-orang kafir. Allah swt berfirman surat Annur, berkaitan dengan difitnahnya Aisyah dan juga membuat berita bohong terhadap Isteri-Isteri Nabi Muhammad saw dan juga pribadi beliau saw..baru turun ayat ini lamanya kurang lebih sebulan dari sejak difitnahnya Aisyah ra..Sesungguhnya Allah membalasnya orang yang sabar dengan pahala yang berlipat ganda dan Allah akan menimpakan bagi penyebar berita bohong terhadap keluarga beliau saw..

( 11 ) Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.
( 12 ) Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata".
( 13 ) Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.
( 14 ) Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.
( 15 ) (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.
( 16 ) Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar".
( 17 ) Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.
( 18 ) dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
( 19 ) Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.
( 20 ) Dan sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar).
( 21 ) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
( 22 ) Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
( 23 ) Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,
( 24 ) pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
( 25 ) Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yag setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesutatu menurut hakikat yang sebenarnya).
( 26 ) Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).inilah yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin untuk mematahkan fitnahan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik (dari golongan muslim ditengah-tengah kaum muslimin)
hakkullah
Reply| 24 Oct 2013 10:55:47
Maaf,yaa..itu karena kamu tidak beriman melain ada rasa kebencian terhadap Islam dan yang terakhir: disebabkan kamu terlalu taklid buta..jika ditanyakan lebih lanjut, maka otomatis para pendeta sangat diam. karena mereka tidak punya bukti apa-apa..kita punya riwayat yang sangat jelas..apakah anda punya sumber yang jelas kepada sampai pada shahabat beliau saw..ketika saat rasulullah saw ada, di tengah-tengah beliau saw banyak orang-orang munafik dan juga orang-orang kafair yang sangt benci kepada islam..sampai-sampai Aisyah ra difitnah oleh orang-orang kafir dan munafik bahwa beliau ra telah berselingkuh. dan semua tersebar ke mana-mana. akhirnya Allah turun wahyu surat An-Nur ayat 11-26 yang menyatakan Aisyah terbebas dari selingkuh. dan begitu juga Zainab. beliau saw juga difitnah karena telah menikahi Zainab dan itupun tersebar pula kemana-mana oleh orang-orang kafir dan munafik. lalu Allah bebaskan fitnah itu. kebebasan fitnah itu termaktub di dalam alquran..berita fitnah tentang aisyah dan Zainab, didapat lagi oleh orang-orang kafir sekarang ini, akhirnya dibawa tradisi jahiliyah dulu..saya kira ummat islam sudah tahu beritanya..
jadi, yang anda lontarkan berita itu didapat dari orang-orang kafir dan munafik yang suka fitnah rasulullah saw pada masa beliau saw..makanya: berita itu ada 2 jenis dari segi sumbernya: berita dari orang-orang kafir dan munafik, yang kedua: berita dari Allah dan Rasul-Nya...ini salah satu contoh saja buat kamu....kalau gak percaya, silahkan anda baca tentang Aisyah dan Zainab di Internet..jangan lupa: anda cek juga siapa penulisnya dan latar belakangnya..waallahu a'lam..terima kasih
TrustMan
Reply| 23 Oct 2013 20:19:32
@hakkullah,
Trims buat penjelasannya. Tapi maaf saya sulit mempercayai siapa saja yang melanggar Kitab Suci .
Berdasar pengamatan saya, nabi Muhammad sudah melanggar An Nissa 3 dan Al Ahzab 52.
Logika yang baik dan benar " bila terhadap istri yang dikeloni aja udah tak jujur, apalagi terhadap orang luar , apalagi yang masuk kelas hamba."

Silahkan baca di sangtimurblogspot.com tentang take over Zainab, tentang raja Vikramaditya yang membangun kuil Shiva di lokasi Kaabah juga tentang pembantaian kaum Yahudi dari salah satu istrinya yang berumur 17 th.

Semoga kebenaran yang sejati dapat anda temukan.
hakkullah
Reply| 19 Oct 2013 10:39:18
berarti anda tidak baca hadits beliau saw, untuk melarang membnuh orang kafir zhimmi..oh.iya lihat dulu..muslim ada yang fasik, ada yang kafir, ada munafik dan ada mukmin muttaqin..kira-kira yang membunuh itu muslim yang mana?..kalau muslim melakukan itu apalagi sampai membunuh orang kafir zhimmi tanpa alasan yang kuat, maka orang muslim jelas-jelas tidak mencium bau surga..

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun. ” (HR. An Nasa’i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Allah swt berfirman:
“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At Taubah: 6)

kalau kita gak paham betul ayat-ayat alquran, bukannya dapat pahala, tapi dapat dosa besar..
maka itulah, kalau mau berperang, perdalamilah tentang jihad dan perang, jangan sampai mati konyol. bukannya dapat surga, tapi dapat neraka, karena kurang memahami ayat-ayat Allah..jika tidak mengerti, tanyakanlah kepada orang yang lebih mengerti..

sekarang kita lengkapi ayat di atas, supaya betul-betul memahami perintah Allah swt, tidak terjebak permainan orang-orang kafir atau benci kepada ummat islam:
( 1 ) (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).
( 2 ) Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
( 3 ) Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
( 4 ) kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
( 5 ) Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.
( 6 ) Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.
TrustMan
Reply| 30 Sep 2013 11:36:35
Yaah itu semua karena umat muslim menjalankan petunjuk Quran.
Ada ayat yang melukiskan tentang keadilan, dan damai, TAPI AYAT LAEN BUNYINYA HALAL BUNUH KAFIR ( non muslim ) dan MURTADIN.

Kalo yang pake standar manusia normal pasti nggak mau ikutan petunjuk ayat bunuh yang halal.
Tapi yang berjiwa preman dan hyper sex pasti suka melaksanakannya sambil menjarah seperti nabi menjarah pedagang Quraisy.
slametbedjos
Reply| 07 Sep 2013 17:55:55
Khoirul maakiririn... Sungguh bejad yang nyata...
Silence.... I Kill You... hehehe
GUNTUR
Reply| 21 Aug 2013 14:16:14
Banyak dari muslim yang masih menutup mata dan enggan melihat dengan jujur, bahwa Islam-lah yang bertanggung jawab atas semua KETIDAK-WARASAN muslim.
Islam, tidak hanya membuat diri sendiri menjadi "SAKIT", Islam juga membahayakan keselamatan orang-orang di sekelilingnya.
kosaki
Reply| 21 Aug 2013 13:58:47
Jika ada kerusuhan, maka para slimer akan bertindak dengan:
1. Mengklaim kerusuhan itu adalah ulah CIA, Amereka dan Yahudi
2. Mengklaim kalau merekalah yang menjadi korban
Nah, kira-kira apa sih ancaman yang diberikan anak kecil itu sehingga para slimer merasa didzolimi??? Pembohong dan penipu akan bertindak apa saja supaya tipuannya tidak terbongkar, para slimer bisa membunuh anak kecil karena takut ajaran Islam dari khairul makirin terbongkar tabiat aslinya..kenyataannya sih..udah keliatan kalau itu ajaran iblis...udah bau busuk mau ditutup gimana coba??
KlaimMuslim
Reply| 20 Aug 2013 17:18:39
Islam Is Peace! Tidakkah Itu Slogan Islam yang paling menipu?
Adakah Muslim yang mau ditipu terus-terusan oleh Nabinya? Allahnya?
Khairul Makirin! (QS.3:54). Allahu Akbar! Saya kapok!
Fetching more Comments...
↑ Back to Top

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Error::shutdown_handler() in /var/www/html/bacabacaquran.com/fuel/core/bootstrap.php:36 Stack trace: #0 [internal function]: {closure}() #1 {main} thrown in /var/www/html/bacabacaquran.com/fuel/core/bootstrap.php on line 36